Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální služby a jejich specifika

Sociální služby a jejich specifika Sociální služby vykazují všechny obecné charakteristiky, které jsou vlastní službám. Avšak i přes tuto skutečnost se sociální služby a jejich trh (obdobně jako u služeb zdravotních) od „klasických“ služeb a jejich trhů liší. Podstata odlišnosti vyplývá z role, kterou sociální služby sehrávají ve společnosti. Základní symptomy, jimiž se sociální služby odlišují od „klasických“ služeb komerční sféry jsou:

• způsob financování,

• závislost na politických rozhodnutích,

• vazba na legislativu,

• provázanost se sítěmi existujícími v místní komunitě,

• intimní povaha služeb, • významná role rodiny či jiných neformálních společenství,

• etická a hodnotová dimenze.

 

Oblast sociálních služeb je v České republice z hlediska legislativy upravena zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách.