Jdi na obsah Jdi na menu
 


Management a jeho funkce

Každá organizace potřebuje ke své činnosti (fungování) určité zdroje, jejichž prostřednictvím dosahuje svých cílů. Základní zdroje, bez nichž žádná organizace nemůže smysluplně plnit své poslání, jsou:

• lidské zdroje (počet a struktura pracovníků),

• materiální zdroje (budovy, stroje, zařízení, materiály apod.),

• finanční zdroje (prostředky na financování investic a provozu),

• informační zdroje (o stavu a vývoji organizace a jejího okolí).

Na co schopný manažer nezapomíná! Zajistit koordinaci a efektivní využívání disponibilních zdrojů organizace při plnění stanovených cílů, jakož i vytváření podmínek a předpokladů nezbytných ke splnění těchto cílů je primárním úkolem jejího managementu. Předpokladem a současně nástrojem ke splnění základního úkolu managementu jsou následující činnosti (funkce):

• Plánování Stanovení cílů a způsobů jejich dosažení, tj.co, kdo, kdy a jak zajistí.

• Organizování Formální uspořádání pracovních a hmotných zdrojů do určité struktury, vymezení pravomocí, povinností a odpovědnosti.

• Vedení Koordinace činností, motivace lidí, ovlivňování a komunikace.

• Kontrola Porovnání skutečného stavu s plánovanými cíli, regulace.